De Ateliers des Tanneurs

vormen een levendige plek die onderdak voor bedrijven en het organiseren van evenementen met elkaar verenigt.

Home › Gebouw
Een ruim, karaktervol, volledig gerenoveerd complex
Als merkwaardig architecturaal geheel getuigt het Wijnpaleis – Merchie-Pède van een bloeiende economische bedrijvigheid in het begin van de vorige eeuw. Voorheen gewijd aan de wijnhandel en aan grote textielwarenhuizen, zijn ze allebei representatief voor de handelsactiviteit van de wijk, die in die tijd erg welvarend was. De aankoop van dit blok door het OCMW van Brussel volgt de logica van bewaren van het patrimonium en van de stedelijke renovatie.
 

 

Het bestaan van de Ateliers des Tanneurs is het resultaat van een globale socio-professionele ontwikkelingspolitiek van de wijk, waarvan het initiatief toekomt aan Yvan MAYEUR, Voorzitter van het OCMW van Brussel. Het bedrijvencentrum werd opgevat als een plek die in staat zou zijn om een positieve weerslag voor de hele wijk tot stand te brengen, door het scheppen van economische activiteiten en werkgelegenheid. Op het ogenblik vervult het zijn opdracht met een vijftigtal gehuisveste bedrijven en meer dan 150 mensen die er actief zijn. Op deze manier vervult een OCMW voor het eerst zijn maatschappelijke opdracht door middel van een economisch project.

 

 

Diaporama: 
Een ruim, karaktervol, volledig gerenoveerd complex
Een ruim, karaktervol, volledig gerenoveerd complex
Een ruim, karaktervol, volledig gerenoveerd complex
Een ruim, karaktervol, volledig gerenoveerd complex
Een ruim, karaktervol, volledig gerenoveerd complex